Privacy, Cookie Policy & Disclaimer

Privacy Policy & Disclaimer

Privacyverklaring La Giravolta

La Giravolta vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens wij van je verzamelen en waarom we dit doen. Ook kun je lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met info@lagiravolta.eu

Artikel 1 – Wie zijn wij?
La Giravolta is een Italiaanse onderneming, gevestigd te aan de Via Giardino Campioli 10, 61038 Terre Roveresche PU, Italië. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Italiaanse Kamer van Koophandel onder Numero REA PS - 199647. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2 – Welke gegevens gebruiken wij?
Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die wij verwerken, waarom we dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

Wij verwerken je naam, e-mail, adres, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Wij gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst of het lezen van La Giravolta.eu. Wij bewaren deze gegevens zo lang de website online is.

Voor het beheer van reserveringen verwerken wij jouw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoongegevens en betaalwijze. Ook al deze gegevens van het gehele reisgezelschap / groep vallen hieronder. Zonder deze gegevens kunnen wij onze producten niet aan jou leveren. Wij verwerken deze gegevens dan ook op grond van uitvoering van onze overeenkomst.

Voor facturatie en onze financiële administratie verwerken wij je naam, bedrijfsnaam, factuuradres, KvK nummer, btw nummer, e-mailadres, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij je betaling niet verwerken. Wij hebben deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Op basis van de wettelijke verplichting van autoriteiten zullen wij na de noodzakelijk bewaarperiode deze gegevens van jou verwijderen.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij je naam, e-mail en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten verwijderen nadat deze klacht is afgehandeld.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Jij hebt ondubbelzinnige toestemming gegeven om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en zijn aan de bewaartermijnen van Google gebonden.

Om het plaatsen van reacties onder onze berichten of recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij jouw naam, e-mail en inhoud van je bericht. Met het plaatsen van je bericht worden deze gegevens automatisch zichtbaar. Wij bewaren deze gegevens totdat jij jouw reactie of wij ons bericht verwijderen.


Artikel 3 – Hoe verkrijgen wij deze gegevens?
Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt.

Artikel 4 – Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door ons hebt laten verwerken.

Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij La Giravolta om jouw gegevens in te zien.

Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.

Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van La Giravolta kun jij bezwaar maken.

Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal La Giravolta jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij je kunnen leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar info@lagiravolta.eu. Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan je verzoek kunnen voldoen, zullen wij je laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.


Artikel 5 – Wie ontvangen jouw gegevens?
La Giravolta zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van onze overeenkomst. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6 – Cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies gebruikt.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, of bij herhaald bezoek nadat de cookies door u zijn verwijderd, wordt er onderaan de website een melding getoond waarin u wordt geïnformeerd over de cookies die wij gebruiken. Op het moment dat u verder klikt op onze website, geeft u ons toestemming om alle cookies en plug-ins te gebruiken zoals omschreven in de melding en deze privacy- en cookieverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

- het optimaliseren van het gebruik van onze websites;

- het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website en nieuwsbrieven worden gebruikt door de bezoekers of lezers;

- het optimaliseren van onze diensten;

- het optimaliseren van de veiligheid van onze diensten;


Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.


Artikel 7 – Slotbepalingen
Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in ons beleid kunnen aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij je gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar info@lagiravolta.eu.. Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met je gegevens omgaan kun je ons dat ook laten weten.


Disclaimer
Artikelen en illustraties op Lagiravolta.eu zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets mag daarom geheel, gedeeltelijk of in gewijzigde vorm op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

De door La Giravolta verstrekte informatie is deels ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De informatie op La Giravolta wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Het is mogelijk dat La Giravolta een commissie ontvangt over aankopen die op internetsites gedaan worden, bereikt via links vanaf onze website.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van La Giravolta, is het mogelijk dat de informatie die op La Giravolta.eu wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden, maar mocht je een fout constateren, dan horen we dat graag via info@lagiravolta.eu zodat we de gewenste aanpassingen kunnen maken.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 12-8-2020Adres

La Giravolta
+39 0721 977724
Via Giardino Campioli 10,
61038 Loc. Barchi, Terre Roveresche PU, Italy
info@lagiravolta.eu

Follow Us
Contact